Siatkówka – moja gra w aktywne życie

baner

 

Nazwa projektu: Siatkówka – moja gra w aktywne życie

 Termin realizacji: 2014-06-01 – 2015-05-31

Organizator : LKS Bobowa

Celem głównym projektu jest integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 3 sąsiadujących ze sobą miast: Bobowa, Grybów i Ciężkowice wokół działań na rzecz upowszechnienia uprawiania sportu i rekreacji w lokalnych środowiskach.

Celami szczegółowymi jest podniesienie kompetencji społecznych, nabycie wiedzy i umiejętności współpracy pomiędzy sobą, ale także z przedstawicielami lokalnych władz, nabycie pozytywnych doświadczeń przez beneficjentów zadania w realizacji samodzielnie zainicjowanych działań na rzecz lokalnego sportu, co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego zadania.

Projekt polega na realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu integracji, komunikacji interpersonalnej, warsztatów z zakresu skutecznej aktywności społecznej oraz otwartych zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej – która jest wiodącą dziedziną sportu wnioskodawcy. Zaplanowane w ramach projektu zajęcia będą miały charakter edukacyjno -rekreacyjny, a ich elementem będzie realizacja przez uczestników projektu co najmniej 3 inicjatyw społecznych, których wiodącym tematem będzie upowszechnianie sportu i rekreacji. Zajęcia z zakresu piłki siatkowej będą mieć charakter otwartych spotkań sportowych, ale także pełnić będzie funkcję aktywizującą i integrującą społeczność lokalną.

Partnerami formalnymi wnioskodawcy przy realizacji projektu będą: Miasto Bobowa, Miasto Grybów, Miasto Ciężkowice, MOS „Akcent”, Grupa AZOTY Tarnów oraz partner medialny: portal Internetowy Bobowa24.pl.

Rezultatem projektu będzie wzrost aktywności społecznej mieszkańców 3 miast wokół wspólnych działań na rzecz lokalnego sportu, podniesienie kompetencji społecznych, integracja, nabycie wiedzy z zakresu realizacji inicjatyw społecznych. Ponadto, nastąpi wzrost aktywności ruchowej, poprawa relacji i współpracy wśród beneficjentów , integracja międzypokoleniowa, promocja wolontariatu.