Konferencja podsumowująca projekt !

25 maja 2015 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Bobowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt ” Siatkówka – moja gra w aktywne życie „. Obecni byli przedstawiciele partnerów , uczestnicy projektu , działacze sportowi i samorządowi , przedstawiciele mediów. Uczestnicy projektu przedstawili prezentację filmową o projekcie jak również przedstawili zebranym najważniejsze informacje o projekcie :

Ludowy Klub Sportowy Bobowa na początku ubiegłego roku aplikował z powodzeniem do Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich o środki na realizację dwuletniego przedsięwzięcia pod nazwą: „Siatkówka – moja gra w aktywne życie ”, uzyskując dofinansowanie w wysokości: 200 tyś.zł

Celem głównym projektu była integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 3 sąsiadujących ze sobą miast:  Bobowa, Grybów i Ciężkowice wokół działań na rzecz upowszechnienia uprawiania sportu i rekreacji w lokalnych środowiskach.

Celami szczegółowymi było:

– podniesienie kompetencji społecznych osób korzystających z zajęć,

– nabycie wiedzy i umiejętności współpracy pomiędzy sobą, ale także z przedstawicielami lokalnych władz,

– nabycie pozytywnych doświadczeń przez beneficjentów zadania w realizacji samodzielnie zainicjowanych działań na rzecz lokalnego sportu.

Uczestnikami  projektu byli mieszkańcy współpracujących miast, udział w projekcie był bezpłatny, a jego charakter był otwarty, to znaczy, że każda zainteresowana osoba mogła wziąć w nim udział, warunkiem był jedynie wiek uczestnika – 12 lat. Ogółem szacujemy, że w projekcie wzięło udział 250 beneficjentów bezpośrednich oraz 1000 beneficjentów pośrednich (imprezy sportowe).

Przy realizacji projektu pracowało 20 osób i 15 wolontariuszy.

W ramach projektu   zrealizowano następujące działania:

Działanie 1. Powołanie zespołu realizującego projekt, zatrudnienie personelu, prace przygotowawcze, niezbędne zakupy.

Działanie 2. Impreza otwierająca projekt, nabór i promocja zadania.
Realizację projektu zapoczątkowała zorganizowana przez zespół realizatorów i wolontariuszy impreza rekreacyjno – sportowa w Bobowej. Na hali Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej 26 czerwca odbył się turniej piłki siatkowej otwierający projekt pn. ” Siatkówka- moja gra w aktywne życie „. Turniej miał charakter promocyjny. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z terenu działania projektu- około 100 osób. Uczestnicy zostali poinformowani o celach projektu, zasadach rekrutacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek. W ramach imprezy, został wówczas przeprowadzony I wstępny nabór do projektu

Projekt promowany był dodatkowo, z inicjatywy zespołu realizatorów, w trakcie lokalnych imprez, i tak:
1.  W Ciężkowicach: Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników , coroczna impreza kulturalna organizowana przez Centrum kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.  Jarmark odbył się w niedzielę 13 lipca 2014 roku

2. W Bobowej Festyn w Jeżowie: 20 lipca 2014 roku na dziedzińcu renesansowego zamku w Jeżowie odbył się Piknik Historyczny „Z Bobowej pod Grunwald” organizowany przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

3. W Grybowie : GRYBOWSKIE LATO 19- 20 .07.2014 – festyn rekreacyjno – sportowy.
Działanie 3. Organizacja warsztatów z zakresu integracji, komunikacji i skutecznej aktywności społecznej.
Zrealizowano zajęcia integracyjne oraz warsztaty  z zakresu komunikacji interpersonalnej i skutecznej aktywności społecznej  dla  wszystkich  uczestników projektu – łącznie 160 godzin

Działanie 4. Prowadzenie otwartych zajęć sportowych dla uczestników.
Zorganizowano zajęcia sportowe z zakresu  piłki siatkowej które  odbywały się regularnie w każdym  z 3 miast, w miejscowych halach sportowych, użyczonych nieodpłatnie przez lokalny samorząd. W zajęciach brało udział łącznie 250 osób. Wypracowano ogółem 1600 godzin zajęć  sportowych.

Działanie 5. Organizacja turniejów sportowych w Bobowej.
W ramach tego działania zorganizowano  10 turniejów  piłki siatkowej. Były to imprezy jednodniowe – 8 godzinne  zorganizowane na hali  Bobowej. W  turniejach  wzięło udział w sumie 1000 osób.

Działanie 6. Organizacja turniejów wyjazdowych.

W ramach realizacji projektu oprócz zawodów organizowanych przez wnioskodawcę w Bobowej uczestnicy wzięli udział w 10 zawodach sportowych poza terenem miast Bobowa, Grybów i Ciężkowice. Turnieje odbywały się w Krakowie,  Nowym Sączu, Muszynie, Lublinie i Bieczu.
Działanie 7. Organizacja wyjazdów studyjnych
Zorganizowano  6 jednodniowych wyjazdów studyjnych do dużych ośrodków sportu dla najbardziej aktywnych uczestników na duże  imprezy sportowe .Byliśmy na Mistrzostwach Świata w siatkówce w Krakowie na meczu Włochy – USA , na 3 meczach Orlen Ligi w Muszynie i 2 meczach Plus Ligi w Rzeszowie.

Działanie 8. Realizacja 3 inicjatyw społecznych dotyczących sportu i rekreacji.

Wybrane do realizacji przez zespół realizatorów i przedstawicieli grup (po 2 osoby) inicjatywy społeczne zostały zrealizowane przez uczestników projektu. Beneficjenci uzyskali wsparcie merytoryczne ekspertów (konsultacje i wsparcie – po 10 godzin dla każdej inicjatywy). Wsparcie dotyczyło promocji, pozyskania funduszy w ramach małych dotacji w samorządzie lub od sponsorów oraz sprawnej realizacji inicjatywy.

Zrealizowane 3 inicjatywy sportowe w poszczególnych miastach :

  1. Z inicjatywy sportowej liderów z Bobowej  11 maja w hali ZS nr 1 w Bobowej odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W turnieju wzięło udział 16 zespołów.
  2. Liderzy z Grybowa przygotowali i zorganizowali turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych. Do turnieju dwójek siatkarskich zgłosiło się 15 drużyn . Turniej odbył się 1 maja na sali grybowskiego gimnazjum.
  3. Dnia 30.04.2015r. na hali sportowej w Ciężkowicach  liderzy z tej miejscowości  zorganizowali  Otwarty Turniej Piłki Siatkowej dla kobiet i mężczyzn, w którym wzięło udział  10 zespołów męskich i żeńskich.

 

Działanie 9. Konferencja podsumowująca realizację projektu.

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu i przekazanie społeczności informacji o efektach realizacji projektu

 

Partnerami formalnymi LKS Bobowa przy realizacji projektu byli :

Miasto Bobowa, Miasto Grybów, Miasto Ciężkowice,  Małopolski Ośrodek Szkoleniowy „Akcent”,   portal Internetowy Bobowa24.pl i partner główny Grupa Azoty.