WSTECZ
WSTECZ


 Tunieje w Bobowej (...)


 Terminy turniejów (...)


 Turnieje wyjazdowe (...)


 Wyjazdy na mecze Plus Ligi   (...)


 Terminy zajęć z piłki siatkowej (...)


 Zajęcia w czasie wakacji  (...)


LKS Bobowa zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie" Siatkówka bawi , uczy i wychowuje"(...)


Program Operacyjny FIO:  zadanie pod nazwą "Siatkówka bawi, uczy i wychowuje" jest realizowane 
od 2011 roku przez LKS Bobowa, który pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej(...)